AKTAŞLAR LEZZET GRUBU GIDA ANONİM ŞİRKETİ 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Karapınar Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1171.Sk. No:7 Ordu Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile Başvuru Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile   aktaslar@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile veya mobil imza/e imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kurumsaliletisim@aktasgrup.com.tr   E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad Soyad    
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası    
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi    
Telefon Numarası    
E-posta Adresi    
  • Şirket ile İlişkiniz
Müşteri İş Ortağı    
Ziyaretçi Diğer (Belirtiniz)
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:  
Eski Çalışanım:
İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım:  
Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım:
  • Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
                             

Şirketimize iletilmiş olan talepleriniz Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  • Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

 

Yanıtın ikinci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın ikinci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın ikinci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketimize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu Başvuru Formu’nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketimize başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                       :

Başvuru Tarihi                  :

İmza                                 :

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili talebinize doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. İşbu Başvuru Formu ile Şirketimize iletmiş olduğunuz talebinize ilişkin olarak, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması maksadıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı, pasaport sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.